De Dronten en District Pipe Band is een vereniging. Dat houdt in dat men lid dient te worden. Het lidmaatschapsgeld wordt per kwartaal of per jaar betaald. We maken een onderscheid tussen jeugdleden ( t/m 18 jaar) en volwassen leden. Een jeugdlid betaalt momenteel € 12,50 per maand en een volwassen lid betaalt € 15,00 per maand. Betaling geschiedt door automatische betaling per jaar of per kwartaal.

Om lid te worden dient een inschrijfformulier ingevuld te worden.  Dit is hieronder te downloaden  en kan gestuurd worden naar de secretaris. Het adres van de secretaris staat onderaan het aanmeldformulier. U kunt het natuurlijk ook meenemen op de repetitieavond. Na inschrijving ontvangt u van ons het huishoudelijk reglement.

Als u geen lid meer wilt zijn heeft u een maand opzegtermijn. U kunt dit schriftelijk of per mail aangeven bij de secretaris.Volgens de Statuten bent u verplicht het hele kalenderjaar de contributie te voldoen. De penningmeester gaat over de toepassing van deze regel. Tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering kan het zijn dat de tarieven opnieuw besproken worden. Van het lid wordt dan wel de aanwezigheid verwacht.

aanmeldformulier
gehoorbescherming